skip to Main Content

Formació

LA CAMBRA DE TOTHOM

Descobreix l’àmplia oferta de cursos i programes formatius que t’oferim. Sigues un/a expert/a en màrqueting digital o comerç internacional, millora les teves habilitats en management i gestió empresarial o actualitza els teus coneixements en informàtica i software. La formació és clau per al teu futur professional!

A més, recorda que et podem ajudar a bonificar els cursos a través de la Fundae o realitzar programes formatius a mida per la teva empresa, ja sigui petita, mitjana o gran.

Access 2016. Nivell 1

Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements necessaris per confeccionar, mitjançant Access, una base de dades útil i aprendràs a gestionar-la de manera eficaç.

Read more

Access 2016. Nivell 2

Vols aprendre a utilitzar les funcions avançades que ofereix el programa Access? Amb aquest curs adquiriràs les eines necessàries per desenvolupar la teva feina diària de manera ràpida, fàcil i còmoda.

Read more

Anàlisi comptable i financera

Ets capaç d'interpretar, diferenciar i valorar correctament la informació representada en els estats comptables anuals? En aquest curs analitzaràs la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica financera i patrimonial, i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.

Read more

Anàlisi i interpretació d’estats financers

Coneixes la repercussió que tenen les finances en l'àmbit empresarial? Vols familiaritzar-te amb aquest món des d'un punt de vista no especialitzat? Aquest curs et proporcionarà conceptes imprescindibles per entendre i interpretar els estats comptables i financers de l'empresa. En…

Read more

Anglès empresarial (nivell B2)

Vols millorar les teves habilitats comunicatives en anglès en situacions reals de l'àmbit professional? En aquest curs treballaràs tant aspectes escrits com orals en situacions reals per tal de millorar la teva capacitat per convèncer en anglès, activar vocabulari específic…

Read more

Aplicació del Lean als processos administratius

El concepte Lean consisteix a fer cada vegada més amb menys: menys esforç, menys equipament, menys espai, menys costos i menys temps. Aprofundeix en un curs teòric i pràctic on et familiaritzaràs amb els conceptes fonamentals del Lean i aprendràs…

Read more

Assistents de direcció amb tasques presencials i teletreball

L'evolució tecnològica ha facilitat que empresaris i directius siguin més autònoms per gestionar el seu dia a dia, i que el professional del secretariat tingui unes funcions més polivalents, combinant tasques presencials i virtuals. En aquest curs potenciaràs competències com…

Read more

Aplicació del Lean als processos administratius

El concepte Lean consisteix a fer cada vegada més amb menys: menys esforç, menys equipament, menys espai, menys costos i menys temps. Aprofundeix en un curs teòric i pràctic on et familiaritzaràs amb els conceptes fonamentals del Lean i aprendràs…

Read more

El quadre de comandament integral

Obtindràs el coneixement i les eines necessàries per implantar un bon quadre de comandament, i visualitzaràs la teva empresa de forma transversal, obtenint informació i incorporant valor a la presa de decisions.

Read more

Gestió àgil amb Scrum

L’objectiu d'aquest curs és preparar els alumnes per gestionar projectes utilitzant metodologies àgils, concretament ens centrarem en els fonaments i l’aplicació de Scrum.

Read more

Gestió i planificació de projectes

Desenvoluparàs les competències necessàries per gestionar i planificar projectes empresarials, tant des de la perspectiva de l'equip de treball com de la del líder. Aprendràs a dissenyar projectes des de zero i dur-los a la pràctica reduint temps i costos,…

Read more

Access 2016. Nivell 1

Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements necessaris per confeccionar, mitjançant Access, una base de dades útil i aprendràs a gestionar-la de manera eficaç.

Read more

Access 2016. Nivell 2

Vols aprendre a utilitzar les funcions avançades que ofereix el programa Access? Amb aquest curs adquiriràs les eines necessàries per desenvolupar la teva feina diària de manera ràpida, fàcil i còmoda.

Read more

Content Curator 2.0

Saps com filtrar i seleccionar informació actualitzada i de qualitat a la xarxa? Amb aquest curs aprendràs a trobar contingut web que aporti valor al teu equip i/o organització.

Read more

Curs superior de videomàrqueting

En aquest curs aprendràs a realitzar vídeos de qualitat per vendre més i a crear contingut de valor a les teves xarxes socials, generant visibilitat per a la teva empresa i augmentant la teva comunitat de seguidors.

Read more

Excel: domina les macros

Coneixeràs totes les possibilitats que ofereix el programa informàtic Excel amb la finalitat d'augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la feina en el teu dia a dia.

Read more

Com vendre a través de videoconferència

En aquest curs aprendràs a preparar una presentació de vendes efectiva, entenent les motivacions del client i posant en pràctica habilitats imprescindibles per vendre, com la captació de l’atenció, la comunicació interpersonal, la negociació, etc.

Read more

Digital Marketing Management

En aquest curs coneixeràs diverses eines i estratègies de màrqueting digital, et familiaritzaràs amb el posicionament SEO i SEM, i adquiriràs els coneixements necessaris per posar en marxa un lloc web, millorant-ne la usabilitat.

Read more

Com negociar crèdits documentaris

Gràcies a aquest curs dominaràs opcions de minimització dels riscos financers d'operacions de compravenda internacional. Actualitzaràs i milloraràs els teus coneixements en comerç internacional.

Read more

Crèdits documentaris

Coneixes, gestiones i negocies les diverses formes de pagament i cobrament que s'utilitzen a nivell internacional? En aquest curs et familiaritzaràs amb els crèdits documentaris, eliminant discrepàncies i fent d'aquest mitjà un instrument segur tant pel comprador com pel venedor.

Read more

Distribució i contractació internacional

Gràcies a aquest curs adquiriràs una doble visió del procés de distribució internacional de productes en mercats exteriors: per una banda, una visió comercial i de màrqueting referent a l'elecció i utilització de les diferents vies comercials d'entrada als mercats…

Read more

El comerç exterior en 50 documents

Amb aquest curs tindràs una idea clara dels documents i tràmits vinculats a l'exportació/importació d'una mercaderia, tenint en compte l'ús i les funcions de cadascun dels agents que intervenen en l'operació i les obligacions de l'exportador i l'importador en funció…

Read more

Entrevistes i processos de selecció virtuals

És el primer cop que fas entrevistes virtuals? Ja tens experiència i vols adquirir noves estratègies per millorar el procés? Aquest curs t'aportarà eines per desenvolupar una entrevista virtual d’èxit a persones que s’inicien en el món de les entrevistes,…

Read more

Dissenya el teu Pla de formació

En aquest curs coneixeràs els elements més importants a tenir en compte per preparar un Pla de formació: detecció de necessitats, forma d’aprenentatge, la metodologia més adient en cada cas... Establiràs les bases per tal que l'estratègia d'aprenentatge de l'organització…

Read more

Flexibilitat laboral

En aquest curs aprofundirem en el coneixement dels mecanismes i les possibilitats que ofereix la normativa en relació a la flexibilitat laboral.

Read more

Marc legislatiu de la jubilació

En aquest curs donarem a conèixer la situació actual del sistema de la Seguretat Social en relació amb la jubilació i les diferents alternatives o complements.

Read more

Retribucions variables

Amb aquest curs adquiriràs les eines, els mètodes i els coneixements adequats per implantar models d'incentivació i retribució variable autofinançables que siguin un element de motivació amb un impacte positiu. Les sessions seran participatives i amb una metodologia centrada en…

Read more

Selecció eficaç de professionals

En aquest curs treballarem les tres fases principals del procés de selecció: redacció de la descripció del lloc de treball, preselecció dels candidats (online i offline, en base al CV i al perfil de LinkedIn) i entrevista de selecció (videotrucada…

Read more

Tècniques per un feedback constructiu

El feedback és una eina molt necessària per millorar els resultats de les empreses, ja que potencia el creixement professional i personal dels equips. En aquest curs aprendràs a donar un bon feedback i a rebre positivament el feedback dels…

Read more

Memòria de sostenibilitat

Aquest curs té l’objectiu de proporcionar eines i coneixements per a l’elaboració d’un Estat d’Informació No Financera (EINF), també anomenat Memòria de Sostenibilitat, per a les empreses que ja hi estiguin obligades per llei o bé vulguin fer-ho voluntàriament. Més…

Read more

Prevenció de riscos laborals

Coneixes el marc legislatiu en matèria de prevenció de riscos laborals? Saps quins són els factors de risc existents en l’entorn de treball? En aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per entendre millor l’entorn laboral i evitar possibles riscos derivats d’unes…

Read more

Sistema 5’s d’ordre i neteja

Coneixes el mètode de les 5's? Ets conscient dels beneficis que comporta la seva aplicació? En aquest curs coneixeràs la metodologia per a poder-lo aplicar al teu lloc de treball, generant un canvi de mentalitat en l'organització i motivant tot…

Read more

Anàlisi comptable i financera

Ets capaç d'interpretar, diferenciar i valorar correctament la informació representada en els estats comptables anuals? En aquest curs analitzaràs la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica financera i patrimonial, i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.

Read more

Anàlisi i interpretació d’estats financers

Coneixes la repercussió que tenen les finances en l'àmbit empresarial? Vols familiaritzar-te amb aquest món des d'un punt de vista no especialitzat? Aquest curs et proporcionarà conceptes imprescindibles per entendre i interpretar els estats comptables i financers de l'empresa. En…

Read more

Comptabilitat general. Iniciació

Coneix els conceptes bàsics del llenguatge comptable per aplicar al desenvolupament de la informació. Realitza el procés seqüencial per obtenir resultats fiables i aprèn a interpretar-los.

Read more

Comptabilitat general. Perfeccionament

Aprèn a fer operacions diverses, com ara tractar amb fiabilitat la càrrega impositiva de l'IVA, plasmar adequadament les despeses de personal i realitzar els processos d'ajustament necessaris per obtenir resultats fiables.

Read more

Comptabilitat. Perfeccionament

Fes un repàs al Pla General Comptable i els principis comptables obligatoris que han de regir la comptabilització de les transaccions econòmiques que es produeixen en la vida de les empreses.

Read more

Finances per no financers

Coneixes el compte de pèrdues i guanys? Saps què és el punt mort? Gràcies a aquest curs adquiriràs els coneixements teòrics i pràctics necessaris per entendre els conceptes i la terminologia d'aquest camp del coneixement.

Read more

La tresoreria: el ‘cor’ de l’empresa

Coneixes la importància que té la tresoreria en la teva empresa? La gestiones prou bé? En aquest curs aprendràs a definir polítiques, criteris i instruments de tresoreria, i a utilitzar-los amb relació a tercers i amb les entitats financeres.

Read more

Programa de Finances fàcils

Vols millorar la teva base de coneixements financers a través d'un programa pràctic? Si vols saber com impacta financerament a l'empresa la presa de decisions operatives del dia a dia o utilitzar el coneixement de les finances com un instrument…

Read more

Assistents de direcció amb tasques presencials i teletreball

L'evolució tecnològica ha facilitat que empresaris i directius siguin més autònoms per gestionar el seu dia a dia, i que el professional del secretariat tingui unes funcions més polivalents, combinant tasques presencials i virtuals. En aquest curs potenciaràs competències com…

Read more

Business Negotiation Skills

Negotiation is a priority need in our days: we negotiate with our customers, suppliers, managers, peers… Win-Win negotiations are focused on building trust, creating long-term relationships and working in a collaborative atmosphere and building agreements that benefit everybody.

Read more

Com millorar la comunicació escrita i oral

Coneixes les principals tècniques de la comunicació oral i escrita? Gràcies a aquest curs aprendràs a redactar textos i a preparar discursos que siguin clars, concisos i que generin interès en el nostre receptor. Compartirem exemples pràctics reals per consolidar…

Read more

Com sintetitzar els missatges orals i escrits

La gent està saturada de tanta informació. Cada dia rebem més de mil missatges a través de WhatsApp, xarxes socials, correu electrònic, telèfon i mitjans de comunicació. Amb aquest curs milloraràs la teva tècnica en la comunicació escrita i oral,…

Read more

Comunicació professional: el client intern

Les empreses sol·liciten cada vegada més habilitats de comunicació que són transversals a qualsevol carrera professional. En aquest curs aprendràs a desenvolupar una comunicació conscient i personalitzada, i adquiriràs tècniques per comunicar-te de forma assertiva i efectiva.

Read more

Eines de concentració i focalització (Mindfulness)

Estàs híper-connectat i et resulta difícil concentrar-te? Sents una pressió cada vegada més gran per assolir resultats? Aquest taller pràctic t'ajudarà a detectar els teus nivells de distracció i estrès, i et proporcionarà tècniques concretes d'atenció plena per estar més…

Read more

Elabora una presentació convincent

Aprèn i treballa les eines necessàries per elaborar una presentació que aporti valor a l'audiència i superi les seves expectatives, invertint el temps mínim en la seva preparació i aconseguint els millors resultats.

Read more

Gestió de dinàmiques i actituds tòxiques

Els comportaments negatius que intoxiquen els entorns de treball són una de les principals preocupacions dels líders d'equips. En aquest curs adquiriràs habilitats i eines per gestionar dinàmiques i actituds tòxiques que perjudiquen el funcionament dels equips i els entorns…

Read more

Coworking digital

Posa en marxa les teves idees cocreant amb altres empreses i disposant d’un lloc de treball i sales de reunions El Coworking digital es troba al HUB cambraDigital, un espai obert a tot el teixit empresarial del territori. Un espai…

Read more

Diagnosis de ciberseguretat

Desenvolupem diagnosis de ciberseguretat L’Oficina de Transformació Digital posa a l’abast de les empreses una diagnosi de Ciberseguretat. Què inclou? Anàlisi de vulnerabilitats i a partir d’aquesta, definició, identificació, classificació i priorització de les debilitats de les aplicacions per proporcionar…

Read more

Kit digital

Ajuts per a la digitalització de la teva empresa Implementa un lloc web i millora la teva presència a internet, posa en marxa un espai de comerç electrònic o transforma digitalment el teu negoci amb Bussiness Intelligence (BI), entre altres…

Read more

Plans de digitalització

Desenvolupem plans de digitalització Els Plans de digitalització són programes d’assessorament realitzats per experts en competitivitat empresarial i digitalització que tenen com a objectiu millorar la competitivitat i potenciar la transferència de coneixement tecnològic en el teixit empresarial català. Desenvoluparem…

Read more

Anglès empresarial (nivell B2)

Vols millorar les teves habilitats comunicatives en anglès en situacions reals de l'àmbit professional? En aquest curs treballaràs tant aspectes escrits com orals en situacions reals per tal de millorar la teva capacitat per convèncer en anglès, activar vocabulari específic…

Read more

Travailler en français (nivell B1)

Gràcies a aquest curs aconseguiràs treure partit a un ampli repertori de vocabulari, estructures i fórmules, aprendràs a comunicar-te adequadament en un registre estàndard i a expressar-te amb una mínima correcció en diversos contextos i situacions. Aquest curs consta de…

Read more

Estiba en el transport de mercaderies per carretera

Quina postura han d'adoptar les empreses davant la nova normativa que regula l'estiba de càrregues en el transport per carretera? Quines responsabilitats implica? Aquest curs et proporcionarà informació general sobre la nova regulació, incloent-hi l'àmbit d'aplicació, objectius, responsabilitats funcionals, informació…

Read more

Gestió de magatzems i estocs

Una bona gestió del magatzem és bàsica pel bon funcionament de moltes àrees de l'empresa, però també suposa un cost econòmic. En aquest curs veuràs diferents tipus de magatzems i aprendràs a optimitzar la gestió dels estocs, tant des de…

Read more

Gestió de magatzems nacional i internacional

Coneixes en profunditat les eines per a la gestió de magatzems tant en l’àmbit nacional com internacional? En aquest curs adquiriràs els coneixements necessaris per gestionar correctament un magatzem, reduint els costos i millorant la seguretat.

Read more

Lean Supply Chain Management

En un mercat tan competitiu com l’actual és indispensable dotar la nostra organització i els nostres treballadors de les eines necessàries per ser una empresa líder del sector. En aquest curs adquiriràs les eines i conceptes bàsics per comprendre la…

Read more

Logística inversa

En aquest curs adquiriràs coneixements i eines que et permetran professionalitzar-te en la logística inversa. Entendràs conceptes bàsics i coneixeràs la legislació i les ajudes vigents.

Read more

Optimització de la cadena logística

Definirem les fases i operacions a realitzar dins de la cadena logística, d'acord amb els nivells de servei i qualitat establerts per realitzar el seguiment de les mercaderies. Entendrem en què consisteix la logística inversa i les estratègies i processos…

Read more

Cursos a mida

Cursos adaptats a cada empresa segons les teves necessitats, que faciliten l'aprenentatge de continguts específics propis de cada organització a un grup de persones concretes, afavorint el desenvolupament de competències i actituds necessàries per aconseguir els objectius marcats.

Read more
    • picto formacio
    • Saps que pots recuperar part de l’iimport dels cursos?
    • Contacta’ns

Contacta’ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a Avís legal i política de privacitat

Esperi un moment

Back To Top