skip to Main Content

Formació

Picto

Auditor intern de Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut a la feina segons la norma ISO 45001:2018

Gràcies a aquest curs entendràs el concepte d’auditoria i les característiques de la feina d’auditor, així com els principis de la seguretat i la salut en l’entorn laboral. Seràs capaç de realitzar una auditoria interna d’acord amb els requisits de la norma ISO 45001:2018.

Destinataris

Directors de sistemes de gestió i responsables de coordinació dels sistemes de gestió de seguretat i salut en organitzacions, tècnics de prevenció, així com auditors interns o professionals que vulguin desenvolupar competències específiques en l’àmbit de la seguretat i la salut dels treballadors.

Durada

70 hores

Preu

420€

Modalitat

  • picto onlineOnline

Programa

  1. Conceptes clau de la seguretat i la salut a la feina
  2. El concepte d’auditoria
  3. Estructura i enfocaments de la norma ISO 45001:2018
  4. Competències de l’auditor
  5. Planificant l’auditoria interna
  6. Realitzant l’auditoria interna
  7. Elaborant l’informe d’auditoria
  8. Seguiment i tancament de l’auditoria

Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top