skip to Main Content

Formació

Picto

Com interpretar un balanç de situació i les seves ràtios financeres

Aprèn a interpretar i analitzar el balanç de situació, així com les principals ràtios patrimonials.

Destinataris

Persones interessades en adquirir o aprofundir en els coneixements de l’àrea financera, com autònoms, gerents, directors i professionals no financers de diferents departaments.

Durada

4 hores

Preu

115€

Modalitat

  • picto VirtualVirtual

Programa

  1. Objectius de la comptabilitat. Cicle comptable i comptes de ‘gestió’ i ‘patrimonials’
  2. Introducció al balanç de situació. Què és el patrimoni? Què són les masses patrimonials? Actiu i PNP? Com s’organitza?
  3. Anàlisi del balanç de situació. Estàtic o dinàmic? Solvència? Endeutament? Equilibri financer?
  4. Anàlisi de les principals ràtios patrimonials

Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top