skip to Main Content

Formació

Picto

Nòmines, Seguretat Social i contractació laboral. Iniciació. ( online )

Disposes dels coneixements necessaris amb relació als principals conceptes de contractació laboral? Ets conscient de quins són els teus drets, obligacions i deures?

En aquest curs et familiaritzaràs amb els diferents aspectes relacionats amb la contractació de personal perquè puguis afrontar el món laboral en les millors condicions possibles.

Destinataris

Empresaris i professionals de Pimes que hagin de gestionar temes laborals i que disposin d’una base de coneixements en l’elaboració de les nòmines.

Durada

80 hores

Preu

590€

Modalitat

 • picto onlineOnline

Programa

 1. El contracte de treball. Les parts contractants i la seva relació laboral
 2. Modalitats de contractació laboral I: el contracte indefinit
 3. Modalitats de contractació laboral II: el contracte temporal
 4. Modalitats de contractació laboral III: els contractes formatius
 5. Modalitats de contractació laboral IV: temps parcial, fixos discontinus i de relleu
 6. Modalitats de contractació laboral V. Altres tipus
 7. Introducció
 8. La contractació laboral de treballadors estrangers
 9. La contractació a través d’empreses de treball temporal
 10. L’extinció del contracte I
 11. L’extinció del contracte II
 12. Gestió salarial
 13. La nòmina o rebut de salaris
 14. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Contacta'ns

Back To Top