skip to Main Content

Finançament

Picto

Sessions sobre Finançament

Sessions informatives que tenen com a finalitat donar a conèixer diferents eines per finançar un negoci i debatre sobre temes d’interès i actualitat en l’àmbit del finançament empresarial.L’objectiu és que els participants en aquestes sessions tinguin les claus de la relació entre el sector financer i les empreses, i millorin el procés de cerca i de negociació de finançament per als seus projectes empresarials. Les sessions poden ser tant d’àmbit generalista com de temàtiques més específiques, que entren al detall de productes financers concrets, de tipus privat, públic o alternatiu. Sessions gratuïtes amb informació pràctica de la mà de les entitats col·laboradores del Servei de Finançament de la Cambra de Comerç de Barcelona.


Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top