skip to Main Content

Finançament

Picto

Garantia i avals

La Cambra ha signat un conveni amb Avalis per apropar-te les garanties i avals que l’entitat ofereix per cobrir els teus riscos financers, ja siguin avals financers d’inversió o de circulant, avals econòmics o avals tècnics.

Avalis de Catalunya, SGR és una societat de garantia recíproca constituïda el 2003 gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives i associacions, entre d’altres, que van entrar a formar part del capital de la societat com a socis protectors.

La missió d’Avalis és procurar l’accés al finançament de pimes i persones autònomes catalanes davant d’entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i persones autònomes.

Si vols que estudiem el teu cas, envia el formulari emplenat i la documentació necessària per analitzar la teva sol·licitud, i contactarem amb tu.


Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a Avís legal i política de privacitat

Esperi un moment

Back To Top