skip to Main Content

Finançament

Picto

Deduccions i bonificacions per R+D+I

Recupereu despeses en R+D+I i bonifiqueu el personal tècnic

Poques empreses apliquen òptimament les deduccions de l’Impost de Societats en matèria d’R+D+I, tot i que són compatibles amb subvencions i poden periodificar-se.

Les empreses amb tècnics de recerca, desenvolupament i innovació també poden beneficiar-se de bonificacions a la seguretat social, compatibles amb desgravacions fiscals si disposen del segell PYMEINNOVADORA.

Consultors especialistes de Cambra de Barcelona estudien el teu negoci, oferint-te:

  • Diagnosi i qualificació de projectes, despeses deduïbles i personal R+D+I
  • Càlcul de les deduccions i bonificacions aplicables
  • Redacció de les memòries tècniques justificatives per a projectes i persones
  • Tramitació de la certificació davant d’entitats certificadores acreditades per ENAC
  • Suport per a la tramitació i obtenció del segell PYMEINNOVADORA

Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top