skip to Main Content

Noves econonomies i innovació

Picto

New Space Economy

Un nou espai per a una nova economia

La democratització de l’espai al llarg dels últims 10 anys ha creat una oportunitat global per a múltiples models de negoci de gran valor afegit a tota la cadena de valor i ha proporcionat un gran retorn de les inversions realitzades en aquest àmbit.

La Cambra de Comerç de Barcelona va iniciar una aposta ferma per l’economia d’alt valor afegit, incloent-hi la descripció del sector espacial en la seva Estratègia Catalunya 30/40 com un sector tecnològic innovador en ple desenvolupament, que permetrà l’impuls d’altres sectors com les telecomunicacions, la mobilitat, la vigilància del medi ambient i la protecció civil.

En aquest context, la Cambra de Comerç de Barcelona va organitzar en febrer de 2020 la primera jornada de la New Space Economy, amb més de 200 reputats emprenedors/es, empreses, organitzacions i institucions catalanes per debatre sobre les tendències i les noves formes de crear i gestionar negocis en aquest sector.

De fet, a finals de 2020, la Generalitat de Catalunya va publicar l’Estratègia NewSpace de Catalunya amb l’objectiu d’enfortir les empreses i el sistema d’investigació per ser més competitius en aquesta economia global emergent, i fomentar la creació de noves solucions basades en dades mitjançant la utilització de tecnologies de camp.

Els temes centrals que recull l’Estratègia són:

  • Ecosistema
  • Investigació i innovació
  • Talent i societat
  • Infraestructura i dades
  • Adopció de nous serveis espacials

El 2021 es va revalidar la Jornada de la Nova Economia Espacial, en aquesta ocasió organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La Jornada es va centrar a destacar les oportunitats de negoci que genera el sector espacial a partir de la implicació dels actors locals.

Enguany se celebra la 3a edició del New Space Economy Congress, amb presència internacional i intersectorial, per així contribuir posicionar Catalunya com a hub espacial. Dos dies que convertiran a Barcelona en el centre de la nova economia espacial dirigits i que serviran per conèixer i entendre les oportunitats de negoci que proporciona aquest sector en àrees com: la sostenibilitat, els nous sistemes de fabricació, els nous models de negoci, la mobilitat sostenible i les noves oportunitats d’inversió.


Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a Avís legal i política de privacitat

Esperi un moment

Back To Top