skip to Main Content

Internacional

Picto

Estudi de mercat (Pla de reorientació)

Internacionalitza’t sense sortir de casa

Un tècnic especialista en internacionalització de la Cambra de Barcelona t’assessorarà gratuïtament per definir i elaborar el teu Pla de promoció internacional: des de la fase de selecció de mercats i canals prioritaris, l’estudi sectorial, selecció de tendències, estadístiques, fires i canals d’entrada fins a la definició del Pla econòmic financer i màrqueting digital més adequat.

Per què et pot interessar?

Servei adreçat a empreses individuals, microempreses i Pimes de productes i serveis de qualsevol sector, sense o amb poca experiència a escala internacional, que vulguin iniciar un procés d’internacionalització o que vulguin obrir nous mercats.

Dinàmica

Reunió d’assessorament amb un tècnic d’Internacional, pla individual de selecció de mercats prioritaris, anàlisi del sector al país objectiu, estadístiques, comportament del consumidor, canals d’entrada, informe aranzelari d’un producte, auditoria de màrqueting digital i anàlisi economicofinancer dels dos últims exercicis econòmics.

Preu

Gratuït


Contacta'ns

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679). Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Gestió de la seva adhesió a la Cambra de Comerç de Barcelona i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat. Enviament de comunicacions relacionades amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Legitimació: El consentiment manifestat amb el seu registre a la Cambra de Comerç de Barcelona i tot el procés d’inscripció i un interès legítim de publicitar les activitats, respecte a l’enviament de comunicacions. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Si desitja ampliar la informació a propòsit del tractament de les seves dades, o bé exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, pot accedir a les nostres Polítiques de Privacitat o dirigir-se a Cambra en Av. Diagonal, nº 452. 08006 Barcelona o a lopd@cambrabcn.org

Esperi un moment

Back To Top